kraft i bog och acterpropeller

Om du har bestämt dig för att köpa en bog- eller akterpropeller, eller om du planerar att uppgradera en befintlig installation så måste du bestämma vilken effekt som krävs för att passa till dina specifika behov.

 

Exakt beräkning för den bästa bogpropellereffekten

På grund av flera design faktorer av båten så ger det en inblick i vilken storlek på bogpropellern du bör tänka på och vilken prestanda du realistiskt kan förvänta dig att uppnå.

Förutom att känna till din båts vattenlinjelängd och skrovbotten så kommer installatören att vilja ha en beräkning av den totala vind ytan i kvadratmeter av skrovet över vattnet. Denna beräkning, tillsammans med uppfattning om hur båten fungerar i framfart, hjälper en installatör att råda dig till en så exakt och realistiskt val som möjligt. Andra faktorer som påverkar prestanda och effektivitet är positioneringen av röret till bog eller akterpropeller i din båt.

Läs mer: Fördelar och nackdelar med olika bogpropeller lösningar →

Bogpropellrar placerade så långt fram som möjligt drar nytta av en ökad hävstångseffekt i förhållande till båtens vridpunktpunkt så ju längre fram du kan placera bogpropellern så ökar effektiviteten. Dessutom måste den översta delen av röret ner i vattnet men inte mindre än halva rördiameten och om du kan få ner minst hela rörets diameter ovanför rörets övre punkt så är det ännu bättre.

 

Bogpropellrar behöver vatten för att fungera

Anledningen till varför en bogpropeller alltid måste vara en bit under ytan är att varje propeller som tillåts suga luft in genom röret för att dom är för nära ytan kommer att förlora tryckkraft snabbt och avge en högre ljudnivå på grund av kavitation än om den var längre ner i vattnet.

En annan sak att tänka på är att om din kaj eller förtöjningsplats är är utsatt för vågor / dyningar som riskerar att din båt hissar upp och ner i en sådan utsträckning att bogpropellern blir utsatt när du tänkt använda den. Då kanske du måste överväga att installera en externt monterad eller en utfällbar bogpropeller som båda kan placeras djupare än vad som är möjligt för en standard rör genom skrovet.

Läs mer: Varför behöver man bogpropeller på en liten båt? →

 

Stark motor och stor rördiameter

När det gäller tryckkraften så kommer alla kompromisser du kan tvingas till att få en omedelbar effekt på prestandan så det allmänna rådet är alltid att spela säkert genom att specificera den kraftigaste motorn med den största rördiameter du kan ha. För det andra är din båts fysiska egenskaper en känsla för de rådande väderförhållandena i de vatten där du befinner dig, tillsammans med en ev. bedömning av tidvattnets styrka.

Det rådet man får är att välja en bogpropeller som kan pressa bogen eller aktern mot minst 17,5 knops vindhastighet. För att ge dig en uppfattning om vad det innebär skulle en kraftfull bogpropeller kunna pressa upp bogen i vindar med 22 - 25 knop. Skillnaden mellan de två jämförelserna kanske inte verkar särskilt stor men de två olika installationerna ger dig en helt annan upplevelse.

 

Behöver du kraftfulla bogpropellrar eller inte?

Ställ dig själv frågan "Vilken typ av båtägare är jag?" Tycker du det är positivt i vilka som helst utmanande förhållanden, när barometernålen börjar falla och himlen börjar bli grå eller föredrar du i allmänhet att ligga i en hamn?

Om du tror att du behöver kraftfulla bogpropellrar, tänk då på att uppgradera till varvtalsstyrda. Under normala förhållanden kommer du att du bara behöva en bråkdel av den tillgängliga effekten, för ingen vill väll lägga tiden, besväret och kostnaden för att installera bogpropellerbara för att sen bli besviken över prestandan. Så testa och tänk på de värsta möjliga förtöjningsförhållandena som du kan förväntas möta och planera ditt köp i enlighet därmed.

Läs mer: Tips och tricks för konsumenter som söker efter bästa möjliga bogpropeller fabrikat →

 

Spänningsfall kan ha en effekt på tillgänglig tryckkraft

Ett sista ord av varning är att spänningsfall oundvikligt orsakat av motstånd i kablar, huvudströmbrytare och säkring etc. kan ha en mer betydande effekt på den faktiska tillgängliga effekten än vissa tillverkare kan ha fått dig att tro!

Till exempel i ett 24V-system kommer de flesta bogpropellrar aldrig ens vara nära den spänningen vid elmotorn. De flesta batteribanker kommer att drabbas av spänningsfall direkt genom att behöva mata ström till en så stor förbrukare som en bogpropeller. Det är därför mycket bättre att basera dina krav på ett troligt scenario på 21V och se till att ditt slutliga val har tillräckligt med tryckkraft efter att du har beräknat med spänningsfallet.